Endoskopowa sklerotyzacja cyjanoakrylem jest skuteczniejszym sposobem w prewencji pierwszego krwawienia z żylaków żołądka niż terapia β -blokerami- tak donoszą wyniki randomizowanego badania opublikowanego na łamach Journal of Hepatology. Krwawienie z żylaków żołądka jest stanem nagłym, który związany jest  z wysoką śmiertelnością. W omawianym badaniu autorzy porównali skuteczność iniekcji cyjanoakrylu i β- blokerów w prewencji pierwszego krwawienia z żylaków żołądka. Do badania włączono 89 pacjentów z marskością wątroby i z żylakami żołądka lub złącza przełykowo- żołądkowego wielkości co najmniej 10mm.Pacjenci ci nie mieli w przeszłości udokumentowanego krwawienia z żylaków. Chorych zrandomizowano do trzech grup : -W pierwszej u 30 chorych zastosowano endoskopowa sklerotyzację cyjanok...