Od początku 2010 roku uczestniczyliśmy w ponad 40 konferencjach medycznych w Polsce i na świecie. Dla ponad 30 tysięcy lekarzy przygotowaliśmy niemal 400 wywiadów zrealizowanych podczas sympozjów medycznych. 1. Kongres Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego
http://www.esc2010.kardiolog.pl 2. Kongres Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego
http://www.ptk2010.kardiolog.pl 3. ASCO Annual Meetting ’10
http://asco2010.lekarzonkolog.pl/ 4. XII Dni Kardiologii Akademickiej
http://www.kardiologia-akademicka2010.kardiolog.pl/ 5. Tenth International Congress on Drug Therapy in HIV Infection
http://www.hiv-glasgow.lekarzzakaznik.pl/ 6. Leczenie Żywieniowe i Postępowanie Okołooperacyjne u chorych z nowotworami przewodu pokarmowego
https://www.chirurg.pl/mod/le...