W ubiegłym roku opublikowaliśmy ponad 600 najnowszych doniesień ze świata medycznego. Poniżej przedstawiamy ranking najchętniej czytanych przez Państwa publikacji. 1. Wpływ suplementów wapnia na ryzyko występowania zawału serca i zdarzeń sercowo – naczyniowych: metaanaliza badań klinicznych
http://www.kardiolog.pl/doniesienia/30129 2. Styczność lekarzy z dopalaczami w codziennej praktyce lekarskiej –wyniki badania
http://www.kardiolog.pl/doniesienia/30271 3. Nowa, doustna substancja wiążąca potas skuteczna w leczeniu hiperpotasemii w przebiegu niewydolności serca oraz niewydolności serca z towarzyszącą przewlekłą chorobą nerek
http://www.kardiolog.pl/doniesienia/30173 4. Aspiryna w prewencji stanu przedrzucawkowego i wewnątrzmacicznego zahamowania wzrostu płodu
http...