Redakcja Openmedica poza najnowszymi doniesieniami ze świata medycznego publikuje też dłuższe formy -artykuły dotyczące interesujących lekarzy problemów medycznych.  1. Ciąża a masa ciała – nowe wytyczne
http://www.ginekolog.pl/publikacje/30325 2. Postępowanie w przypadku perforacji przełyku
https://www.chirurg.pl/publikacje/30332 3. Niedomykalność mitralna – współczesna diagnostyka i leczenie
http://www.kardiolog.pl/publikacje/30382 4. Zespół sercowo – nerkowy – najnowsze spojrzenie i implikacje kliniczne
http://www.kardiolog.pl/publikacje/30364 5. Choroba uchyłkowa jelita grubego – najnowsze trendy postępowania
https://www.chirurg.pl/publikacje/30151 6. Suplementacja progesteronu w zapobieganiu porodom przedwczesnym
http://www.ginekolog.pl/publikacje...