Uchyłki jelita grubego są powszechną zmianą jelita grubego, których częstość wzrasta wraz z wiekiem. Najczęściej pozostają bezobjawowe, jednak ich zapalenie czy perforacja stanowią znaczny odsetek wśród przyczyn bólu brzucha czy nagłych przypadków chirurgicznych (ostry brzuch). Na łamach czasopisma Gut ukazało się badanie, którego celem była ocena ryzyka perforacji uchyłków jelita grubego u pacjentów przyjmujących kortykosterydy, narkotyczne leki przeciwbólowe, niesteroidowe leki przeciwzapalne, aspirynę, inhibitory COX-2, statyny oraz blokery kanału wapniowego. Prezentowane badanie miało charakter kliniczno-kontrolny i dotyczyło pacjentów pochodzących z rejestru UK General Practice Research Database. Obejmowało ono 899 przypadków perforacji uchyłków jelita grubego oraz 8980 pacjentów s...