Badanie zespołu Jensena T. C. Poona miało na celu ocenę wyników laparoskopowej resekcji raka jelita grubego i odbytnicy u pacjentów z grupy wysokiego ryzyka operacyjnego w porównaniu z grupą pacjentów operowanych metodą klasyczną.
W badaniu opublikowanym na początku 2011 roku w Annals of Surgical Oncology zespół Poona podjął próbę oceny wartości laparoskopii jako metody pierwszego wyboru w grupie pacjentów wysokiego ryzyka operacyjnego raka okrężnicy i odbytnicy. Do badania włączono 335 pacjentów poddanych operacji klasycznej bądź laparoskopowej zakwalifikowanych do grupy wysokiego ryzyka na podstawie klasyfikacji Amerykańskiego Towarzystwa Anestezjologicznego (klasa 3 i 4). Pacjentów poddanych operacji metodą laparoskopową charakteryzował krótszy średni czas hospitalizacji (6 dni)...