Celem pracy Yoko Ohba była ocena czynników ryzyka wystąpienia obrzęku limfatycznego kończyn dolnych po operacji u pacjentów poddanych resekcji raka szyjki macicy. Obrzęk limfatyczny kończyn dolnych jest częstym powikłaniem u pacjentów poddawanych zabiegom ginekologicznym, w tym resekcjom nowotworów tej okolicy. Zespół Ohba zakwalifikował do badania 155 pacjentów poddanych resekcji raka szyjki macicy. Spośród badanej grupy 31 pacjentów rozwinęło obrzęk limfatyczny kończyn dolnych, co stanowi 20% całej grupy. Oceniono, że niezależnymi czynnikami ryzyka dla rozwinięcia obrzęku była resekcja grupy podudowych węzłów chłonnych oraz radioterapia adiuwantowa. Wnioskiem jaki przedstawiają autorzy jest potrzeba dalszej oceny skuteczności powyższych metod w kontekście klinicznej korzyści i wpływu...