Meta-analiza Mohammada Hassana Murada miała na celu rzetelne przedstawienie wyników trzynastu randomizowanych badań klinicznych porównujących terapię zwężeń tętnicy szyjnej wspólnej (CA – ang. carotid artery) przy pomocy endarterektomii i stentowania.
Meta-analiza zespołu Murada zgłoszona do publikacji pod koniec 2010 roku w Journal of Vascular Surgery objęła 7848 pacjentów z trzynastu randomizowanych badań klinicznych. U 80% pacjentów zwężenie CA było objawowe. Według badaczy stentowanie CA było związane ze wzrostem względnego ryzyka wystąpienia udaru mózgu (niedokrwiennego i krwotocznego łącznie); RR-1,45. Okołooperacyjne względne ryzyko zawału serca było niższe w grupie pacjentów, poddanych stentowaniu CA; RR=0,43. Zaobserwowano także nieznaczny wzrost odsetka zgonów w grupie p...