Celem pracy Giorgosa C. Karakousis opublikowanej na łamach Annals of Surgical Oncology była ocena zależności dobrej odpowiedzi na resekcję laparoskopową guzów podścieliskowych przewodu pokarmowego od wielkości nowotworu. Decyzja o wyborze metody resekcji między laparotomią a laparoskopią często podejmowana jest z uwzględnieniem wielkości guza. Praca zespołu Karakousisa miała na celu ocenę, czy dobre wyniki laparoskopii mogą być podyktowane preselekcją pacjentów z mniejszym guzem, a tym samym mniej zaawansowaną chorobą nowotworową. Do badania zakwalifikowano 155 pacjentów poddanych resekcji guza podścieliskowego przewodu pokarmowego (GIST – ang. gastrointestinal stromal tumor). 40 pacjentów dopasowano wielkością guza (± 2 cm) na drodze randomizacji do grupy operowanej metodą klasyczna i ...