Badanie T. Kima opublikowane w styczniu 2011 roku na łamach Journal of Surgical Oncology miało na celu ocenę czynników wpływających na średnie 5-letnie przeżycie u pacjentów z rakiem przełyku.
Rak przełyku jest nowotworem o złym rokowaniu ze średnim 5-letnim przeżyciem na poziomie 10%. Do badania włączono 50 pacjentów (19%), którzy przeżyli 5 lat po resekcji raka przełyku, spośród 266 poddanych operacji. Nie było statystycznie istotnej różnicy w stadiach klinicznych T i N pomiędzy grupą pacjentów, którzy przeżyli >5 lat (LTS – ang. long-term survivors), w porównaniu z pacjentami, którzy przeżyli <5 lat po resekcji (STS – ang. short-term survivors). U pacjentów z grupy LTS częściej stwierdzano histologicznie pełną odpowiedź (69% vs 41%), niższy histologiczny parametr T (83% vs...