Duże badanie kohortowe na populacji Fińskiej miało na celu ocenę, czy doświadczenie ośrodka, mierzone w ilości wykonywanych mastektomii, ma wpływ na wyniki leczenia raka piersi.
Badanie przedstawione przez P. Peltoniemi na łamach Annals of Surgical Oncology miało na celu ocenę, czy wpływ doświadczenia ośrodka odgrywa rolę w częstości nawrotów, rozległości mastektomii i przeżyciu pacjentów z rakiem piersi. Do badania zakwalifikowano 12 604 pacjentek z rozpoznanym rakiem piersi poddanych operacji. Grupę podzielono na podgrupy pod względem ilości wykonywanych mastektomii rocznie przez ośrodek, w którym przeprowadzona została operacja (>200, 100-200, 50-99 i <50). Brak danych w raportach dwóch narodowych rejestrów pacjentów uniemożliwiły przeprowadzenie analizy obecności przerzut...