Praca Selja Koskensalo opublikowana na łamach Tumor Biology w 2010 roku miała na celu ocenę wartości prognostycznej metaloproteinazy 7 macierzy zewnątrzkomórkowej jako markera w raku jelita grubego i odbytnicy.
Postuluje się, że funkcja metaloproteinazy 7 macierzy zewnątrzkomórkowej (MMP-7 – ang. Matric metalloproteinase-7) sprowadza się do degradacji wielu białek i adhezyn w przestrzeni zewnątrzkomórkowej. Stwierdzono, że w wielu chorobach nowotworowych dochodzi do nadekspresji tego białka. Uważa się, że MMP-7 bierze udział w progresji zmian nowotworowych, przyczynia się do inwazji zmienionych komórek i tym samym do tworzenia przerzutów. Zespół Selja Koskensalo przeanalizował 545 próbek tkanek pobranych od pacjentów poddanych resekcji raka jelita grubego i/lub odbytnicy. U 105 pac...