Celem badania zespołu Sophie Mavrogeni opublikowanego w 2009 roku na łamach BMC Neurology była ocena ryzyka niewydolności serca u pacjentów z zapaleniem mięśnia sercowego w grupie chorych na dystrofię mięśniową Duchenne’a. Dystrofia mięśniowa Duchenn’a (DMD) jest genetycznie uwarunkowaną chorobą mięśni, w której dochodzi do całkowitego braku lub hipoekspresji ważnego białka mięśniowego jakim jest dystrofina. Schorzenie dotyka zarówno komórki mięśni szkieletowych jak i mięśnia sercowego, doprowadzając do stopniowego pogarszanie się wydolności serca w przebiegu kardiomiopatii.  Zespołu Sophie Mavrogeni zakwalifikował do badania 20 pacjentów z DMD w wieku 15-18 lat oraz 20 zdrowych ochotników jako grupę kontrolną. Ocenę wydolności mięśnia sercowego wykonano na podstawie sercowo naczynioweg...