Praca R. Biffi opublikowana w 2011 roku na łamach European Journal of Surgical Oncology miała na celu ocenę wpływu liczby usuniętych węzłów chłonnych na przeżycie pacjenta podczas resekcji raka żołądka bez stwierdzonego zajęcia węzłów chłonnych.
Retrospektywne badanie zaproponowane przez R. Biffi oceniało 114 pacjentów poddanych gastrektomii z rozszerzoną limfadenektomią z powodu raka gruczołowego żołądka bez stwierdzonego nacieku węzłów chłonnych. Średnia liczba usuniętych węzłów wyniosła 22 (zakres 2-73). Pacjentów po obserwacji obserwowano średnio przez 76 miesięcy. Pacjenci, u których usunięto <15 węzłów chłonnych charakteryzowali się krótszym czasem przeżycia bez choroby oraz ogólnym krótszym czasem przeżycia. Wyniki badania nie uległy zmianie przy uwzględnieniu podziału pa...