Celem pracy zespołu S. C. Mayo opublikowanej w 2010 roku na łamach Annals of Surgical Oncology była ocena skuteczności leczenia chirurgicznego przerzutów do wątroby guzów neuroendokrynnych. Praca zespołu S. C. Mayo powstała, ponieważ nie ma jasno określonych procedur postępowania z przerzutami guzów neuroendokrynnych do wątroby. W zależności od ośrodka popierana jest teza o leczeniu chirurgicznym bądź zachowawczym. Do badania włączono 339 pacjentów poddanych resekcji przerzutów. Źródło neuroendokrynnych przerzutów oceniono na: 40% guz trzustki, 25% guz jelita cienkiego. 78% pacjentów poddano resekcji wątroby, 3% ablacji, a u 19% przeprowadzono zarówno resekcję jak i ablację. Ponownej operacji wymagało 14% pacjentów. Najczęściej stwierdzanym histologicznie podtypem guza neuroendokrynnego...