Celem pracy opublikowanej przez K. J. Redmonda i wsp. na łamach Annals of Surgical Oncology w grudniu 2010 roku była ocena skuteczności rediochemioterapii adiuwantowej opartej o 5-FU u pacjentów po resekcji trzustki z powodu raka gruczołowego części dystalnej trzustki. Zespół K. J. Redmonda do badania włączył 94 pacjentów poddanych dystalnej pankreatektomii z powodu raka części części dystalnej trzustki. Porównywano grupę pacjentów poddanych samej resekcji (28%) z pacjentami, którym dołączono radiochemioterapię adiuwantową (78%). Ogólne średnie przeżycie wyniosło 16,2 miesiąca (zakres 13,1 do 18,9 miesięcy). Grupy nie różniły się pod względem wielkości nowotworu, statusu węzłów chłonnych i zakresu resekcji. Nie stwierdzono istotnej statystycznie różnicy między grupami w ogólnym średnim ...