Kazimierz Dolny, 04.06.2011 06 04 – 05.06.2011 Szanowni Państwo, z największą satysfakcją mam zaszczyt zaprosić na Jubileusz 40-lecia Naszej Kliniki. Słowo “nasza” ma w tym wypadku charakter powszechny, odnosząc się zarówno do pracowników, wychowanków i  ludzi z nią zaprzyjaźnionych, jak również jako dobra społecznego służącego na co dzień pomocą ludziom chorym. Cechą charakterystyczną dla jubileuszy jest nagłe uzmysłowienie sobie bezlitośnie szybko upływającego czasu i nieodpartej chęci powrotu do początku historii i ludzi, którzy ją tworzyli. Będzie to więc czas wspomnień o trudnych początkach, rozwoju i współczesności, o  nieżyjących już naszych kolegach, w tym o wieloletnim Kierowniku Kliniki Panu Prof. Jerzym Michalaku. Możliwość goszczenia wielu znamienitych gośc...