Na łamach pisma Circulation ukazały się wyniki badania Gustavo Saposnik et al., którego celem było zbadanie predyktorów wczesnego zgonu z powodu udaru niedokrwiennego mózgu oraz stworzenie skali ryzyka przydatnej w ocenie tej grupy pacjentów. Badanie miało charakter retrospektywny i objęło 12 262 pacjentów przyjętych na odziały udarowe do kilku kanadyjskich szpitali w latach 2003-2008. Pacjenci zgrupowani byli na 2 kohorty. Śmiertelność w poszczególnych kohortach wyniosła odpowiednio 12,2 % oraz 12,6 % w 30 dniu po przyjęciu oraz 22,5 % i 22,9 % po upływie roku. Predyktorami 30 dniowej oraz jednorocznej śmiertelności były: zaawansowany wiek, płeć męska, ciężki udar, podtyp nielakunarny udaru, poziom glukozy 7.5 mmol/L (135 mg/dL) i więcej, migotanie przedsionków, choroba niedokrwienna s...