Większość badań służących ocenie skuteczności chirurgicznego leczenia wysiłkowego nietrzymania moczu wykorzystuje obiektywne czynniki pomiaru skuteczności zabiegu, takie jak np. wynik testu kaszlowego. Czasem jednak obiektywna ocena skuteczności operacji może być myląca. Dzieje się tak szczególnie w tych przypadkach, gdzie poprawa związana ze zmniejszeniem nasilenia wysiłkowego nietrzymania moczu osiągnięta zostaje kosztem wystąpienia nowych objawów i problemów klinicznych, obejmujących m.in. pojawienie się naglącego nietrzymania moczu czy objawy związane z niepełnym opróżnianiem pęcherza. Magazyn American Journal of Obstetrics and Gynecology opublikował właśnie wyniki retrospektywnego badania klinicznego służącego ocenie czynników predykcyjnych satysfakcji pacjentek z leczenia chirurgi...