Jedną z najczęściej wykonywanych operacji brzusznych jest apendektomia, a najczęstszym powikłaniem opóźnienia rozpoczęcia leczenia jest perforacja. Wystąpienie tego powikłania jest związane ze zwiększeniem śmiertelności, wydłużeniem czasu hospitalizacji i znacznym zwiększeniem kosztów leczenia. Dane naukowe wskazują, że wysoka c zęstość występowania perforacji wyrostka robaczkowego nie jest związana z jakością opieki medycznej, a raczej z dostępem do placówek ochrony zdrowia. Wydaje się, że w krajach wysoko rozwiniętych, jak np. Stany Zjednoczone, poziom opieki medycznej umożliwia równy dostęp pacjentów do placówek ochrony zdrowia bez względu na miejsce zamieszkania. Czy tak jest rzeczywiście? Amerykańscy naukowcy przeprowadzili retrospektywne badanie kliniczne służące sprawdzeniu czy i...