W ostatnich latach coraz częściej pankreatoduodenektomia z oszczędzeniem odźwiernika wypiera opracowaną w latach 70-tych operację Traverso – Longmire’a z antrectomią. Badania kliniczne dowiodły, że obie operacje cechują się podobną skutecznością i powodują podobną śmiertelność i chorobowość. Operacje oszczędzające powodują mniej działań niepożądanych, takich jak zespół poresekcyjny czy biegunki, i pozwalają pacjentom osiągnąć lepszy status odżywienia niż operacje z antrectomią. Najczęstszym powikłaniem operacji oszczędzających odźwiernik jest opóźnione opróżnianie żołądka obserwowane u ok. 1/3 operowanych pacjentów. Choć nie jest to powikłanie zagrażające życiu, poważnie wpływa ono na koszty leczenia i jakość życia pacjentów. Próbuje się zatem opracować takie metody zabiegu, które pozw...