Rodzinna polipowatość gruczolakowata (FAP) jest dziedziczoną w sposób autosomalny dominujący genetyczną chorobą charakteryzującą się licznymi polipami gruczolakowatymi jelita grubego. Na jej podłożu, u niemal wszystkich nieleczonych chorych, rozwija się rak jelita grubego. Okazuje się, że schorzenie to predysponuje również do rozwoju raka innych narządów, między innymi: przewodu pokarmowego, mózgu, nadnerczy oraz tarczycy. Występowanie raka tarczycy wśród pacjentów z FAP (1-2% pacjentów) jest częstsze niż w populacji ogólnej (0,2%). Do tej pory nie są stosowane żadne badania przesiewowe w kierunku jego rozpoznawania, ponieważ choroba dotyczy zbyt małej ilości chorych. Postawmy jednak pytanie, czy nie warto wprowadzić rutynowego badania USG narządów szyi w celu oceny tarczycy u pacjentów...