Śmiertelność po urazach narządowych szacowana na podstawie danych z hospitalizacji może być niepełna i niedokładnie określać skuteczność leczenia urazów. Niewiele danych klinicznych opisuje śmiertelność u pacjentów po urazach narządowych w skali długoterminowej, wykraczającej poza wypis ze szpitala. Grupa lekarzy z Seattle przeprowadziła retrospektywną analizę ponad 120 tysięcy przypadków pacjentów leczonych z powodu urazu narządowego od stycznia 1995 do grudnia 2008 w stanie Waszyngton. W badanej grupie chorych, 7243 osoby zmarły przed wypisem ze szpitala, a 21045 – po wypisie ze szpitala. Śmiertelność skumulowana po 3 latach od urazu wynosiła 16% (95% przedział ufności [CI], 15.8%-16.2%) przy szacunkowej śmiertelności w populacji wynoszącej 5.9% (95% CI, 5.9%-5.9%). Wprawdzie śmiertel...