Ze względu na groźny charakter zakażenia Helicobacter pylori wciąż podejmowane są próby eradykacji bakterii. W pierwszym rzucie leczenia empirycznego stosuje się schemat trójlekowy: inhibitor pompy protonowej, klarytromycyna oraz amoksycylina. Jednakże ze względu na narastającą oporność bakterii na klarytromycynę, skuteczność stosowanej terapii wynosi mniej niż 70-80%. Wieloośrodkowe, randomizowane badanie przeprowadzone przez Petera Malfertheinera i zespół opublikowane na łamach czasopisma The Lancet służyło ocenie skuteczności oraz profilu bezpieczeństwa terapii czterolekowej stosowanej przez 10 dni (2 razy dziennie omeprazol [20 mg] plus 4 razy dziennie trzy kapsułki zawierające tetracyklinę [125mg], metronidazol [125mg] oraz sól bizmutu [140mg]) względem standardowej 7-dniowej terap...