Przewidywanie wystąpienia powikłań pooperacyjnych opiera się zwykle na czynnikach klinicznych i ocenie potencjalnego wpływu chorób współistniejących. Jednak ocena oparta wyłącznie na tych parametrach nie pozwala na dokładne szacowanie ryzyka, przede wszystkim ze względu na brak możliwości stwierdzenia jak choroby współistniejące wpływają u danego pacjenta status funkcjonalny. Autorzy pracy opublikowanej właśnie na łamach Annals of Surgery przeanalizowali wpływ czynników determinujących jakość życia na prawdopodobieństwo wystąpienia powikłań pooperacyjnych po zabiegach planowych. Ocenie poddano 226 pacjentów w wieku 61 ± 13 lat poddawanych planowym zabiegom z zakresu chirurgii ogólnej. Analizowano m.in. wiek i płeć pacjenta, rozpoznanie (pod kątem ciężkości), typ zabiegu (pod kątem złożo...