Rozwój metod biologii molekularnej znacznie przyczynił się do poszerzenia naszej wiedzy o biologii i patogenezie nowotworów, a tym samym spowodował ogromny postęp w terapii chorób onkologicznych. Było to możliwe nie tylko dzięki wysiłkowi samych naukowców. Tempo w jakim rozwijają się nauki biomedyczne zawdzięczamy upublicznieniu wyników i danych pochodzących m.in. z badań całego genomu czy paneli ekspresji genów. Nie da się już opublikować pracy w renomowanym czasopiśmie naukowym bez pełnego upublicznienia swoich odkryć. Jednak nauki kliniczne opierają się temu trendowi. Magazyn Journal of Clinical Oncology opublikował apel naukowców o upublicznienie danych z badań klinicznych. W przeciwieństwie do danych eksperymentalnych, wyniki większości badań klinicznych, a szczególnie danych z ran...