Próby zastosowania związków magnetycznych do celowanego dostarczania leków podejmowane są od niemal 30 lat. W założeniu pozwalają one uniknąć nasilonych działań ubocznych charakterystycznych dla terapii systemowych. Dotychczasowe eksperymenty ograniczone są poprzez zbyt dużą odległość od miejsca podania leku do komórki docelowej, dlatego sprawdzają się jedynie w przypadku raków powierzchownych skóry oraz komórek nowotworowych przeszczepionych do małych zwierząt. W badaniu opisanym na łamach czasopisma Biomaterials wykorzystano celowane mikrocząsteczki do przeznaczyniowej chemoembolizacji raka wątrobowokomórkowego. Klasyczna chemoembolizacja tętnicy wątrobowej polega na selektywnej angiografii z podaniem lipiodolu z cisplatyną lub doksorubicyną wraz z gąbką embolizującą naczynie. Naukow...