W Polsce co roku stwierdza się około 3000 nowo zdiagnozowanych przypadków raka przełyku. 10% z nich stanowią raki gruczołowe, które początkowo przebiegają zupełnie bezobjawowo. Obecnie, najczęściej wybieraną metodą leczenia jest zabieg operacyjny, który polega na resekcji guza z częścią bądź całym przełykiem oraz jednoczasowym usunięciem regionalnych węzłów chłonnych. Technika ta wiąże się jednak z dużą śmiertelnością (3-5%) oraz negatywnym wpływem na jakość życia pacjentów po zabiegu. W związku z powyższym, wprowadzane są nowe metody mające na celu zmniejszenie częstości występowania negatywnych skutków ubocznych związanych z tradycyjną techniką operacyjną. Do tych technik zaliczamy między innymi minimalnie inwazyjne zabiegi torako – lub laparoskopowe. Na łamach czasopisma BMC Surgery ...