W Polsce istnieje bezwzględne przeciwwskazanie do wykorzystywania narządów od nosicieli wirusa zespołu nabytego braku odporności (HIV). Uzasadnione jest ono poprzez możliwość transmisji wirusa od dawcy do biorcy. Powstają jednak wątpliwości, dlaczego biorcom HIV-dodatnim przeszczepiamy narządy od niezakażonych dawców, zamiast wykorzystać narządy od dawców HIV-dodatnich. Zaistnienie takiej możliwości pozwoliłoby na zmniejszenie kolejek oczekiwania na potrzebne narządy nosicielom HIV oraz zwiększyłoby pulę narządów potrzebnych do przeszczepienia niezakażonym biorcom. Niestety, praktyka ta jest zabroniona zarówno poprzez prawo w Polsce, jak i w Stanach Zjednoczonych. Na łamach czasopisma American Journal of Transplantology opublikowano wyniki raportu służącego ocenie potencjalnego znaczen...