Przeszczep wątroby jest jedyną metodą leczenia pacjentów w schyłkowym stadium niewydolności wątroby. Niestety, zapotrzebowanie na narządy do przeszczepu jest znacznie większe niż możliwości pobierania od dawców zmarłych. W tym kontekście, przeszczep części wątroby od żywego dawcy (LDLT, ang. living donor liver transplantation) wydaje się doskonałym rozwiązaniem. Jednak choć wątroba jest narządem o wyjątkowych możliwościach regeneracji, pozostaje pytanie, czy pobranie części wątroby jest bezpieczne dla dawcy? Autorzy pracy przedstawionej na konferencji EASL (European Association for the Study of the Liver) w Berlinie przeszukali amerykańską bazę danych Nationwide Inpatient Sample Database pod kątem częstości występowania powikłań LDLT (baza zawierała 587 przypadków odpowiadających kryter...