W laboratoriach na całym świecie wciąż prowadzonych jest wiele badań eksperymentalnych dotyczących nowych leków przeciwnowotworowych. Jednym z takich leków jest selumetynib (znany również jako AZD6244 lub ARRY-142886). Środek ten jest inhibitorem kinazy MEK1/2, jednego z głównych białek na szlaku przekazywania sygnału ważnego w regulacji procesów komórkowych, takich jak: proliferacja, apoptoza oraz metabolizm. Do tej pory skuteczność selumetynibu oceniono na kilku liniach ludzkich komórek nowotworowych. Okazało się, że największą aktywnością cechuje się zastosowany na liniach zawierających aktywującą mutację BRAFV600E. Raki dróg żółciowych są drugimi pod względem częstości występowania pierwotnymi nowotworami wątroby. Większość pacjentów z takim rozpoznaniem umiera w ciągu kilku miesięc...