W przeciągu kilku ostatnich lat wielu naukowców zwracało szczególną uwagę na związek pomiędzy stopniem satysfakcji z wykonywanej pracy a wypaleniem zawodowym lekarzy. Odkryli oni, iż lekarze, którzy codziennie zmagają się z wysokim poziomem stresu rzadko bywają zadowoleni. W związku z tym, postulowali wprowadzenie zmian, które pozwoliłyby lekarzom lepiej wykonywać powierzone im zadania, a co za tym idzie zmniejszyłyby istotny odsetek błędów medycznych. Na łamach czasopisma Annals of Surgery opublikowano wyniki badania służącego ocenie czynników, które wpływają na satysfakcję zawodową lekarzy różnych podspecjalności chirurgicznych. Naukowcy podjęli się przeanalizowania wpływu takich czynników jak: czynniki związane z praktyką, czynniki związane z wynagrodzeniem, lokalizacja miejsca prac...