W najnowszym wydaniu Radiology została opublikowana praca, w której autorzy szacują prawdopodobieństwo wykrycia ogniskowych zmian torbielowatych trzustki (FCPL) u pacjentów, którzy przeszli badania obrazowe jamy brzusznej. Ogniskowe zmiany torbielowate w trzustce są  bardzo często znajdowane przez przypadek przy wykonywaniu badań obrazowych. Od 1.2% do 25% badanych pacjentów miało kiedyś opisaną taką zmianę [2]. W grupie 1444 pacjentów, którzy przeszli badanie MR w sekwencji T2, około 19.6% miało zdiagnozowaną torbiel trzustki, w porównaniu do Kimury, który w czasie autopsji, znajdował torbiele trzustki u 24.3% pacjentów. Pojawia się więc pytanie, czy powszechne występowanie zmian ogniskowych trzustki jest problemem, który pojawił się od kiedy opieka medyczna dysponuje coraz lepszymi t...