Zostać czy wyjechać? Nigdy nie musiałem rozstrzygać tego dylematu, ale z punktu widzenia pacjenta doceniającego lekarską profesję, odczuwam podziw dla heroicznych decyzji: gdy jedni ryzykują, inni coś tracą. Jak odróżnić mądrego od głupiego? To proste: mądry nie utrudnia sobie życia. Wybiera pracę, która przynosi mu satysfakcję. Ma czas na twórcze rozwijanie zainteresowań, nie popada w malkontenctwo, patrzy na świat przez różowe okulary. Czy mądry lekarz specjalista będzie zatem chciał udawać niewolnika, gdy Europa stanęła otworem i nęci go wygodniejszym życiem? Ciekawe, ilu młodych lekarzy ma dziś u nas szansę powtórzyć sukces zawodowy swoich nauczycieli i wykorzysta szansę, którą daje luka pokoleniowa. Może ich być niewielu, bo gdy zniknęły granice oraz bariery mentalne, ludzie mają p...