Występowanie zakażeń miejsca operowanego znacznie wydłuża czas pobytu pacjentów w szpitalu oraz wpływa na wzrost kosztów związanych z terapią. Profilaktyka tychże zakażeń wymaga zarówno zrozumienia ich etiologii, jak również wprowadzenia zmian do codziennej praktyki lekarskiej. Dotychczas uważano, że najważniejszymi czynnikami wpływającymi na zakażenia miejsca operowanego są BMI pacjenta oraz czas trwania operacji. Okazuje się jednak, że znaczną rolę może odgrywać również hałas na sali operacyjnej, który pośrednio wpływa na efekt pracy chirurgów. Czasopismo British Journal of Surgery opublikowało wyniki badania  służącego ocenie związku pomiędzy poziomem hałasu na sali operacyjnej a ryzykiem wystąpienia zakażeń miejsca operowanego (surgical-site infection, SSI). Poziom hałasu został zm...