Zakażenia miejsca operowanego w okolicy mostka należą do jednych z poważniejszych komplikacji związanych z zabiegami kardiochirurgicznymi. Częstość ich występowania waha się od 0,25% do 6%. Skutkują one nie tylko przedłużonym pobytem pacjentów w oddziałach szpitalnych, ale również zwiększonymi kosztami, wyższym ryzykiem wystąpienia chorób współtowarzyszących oraz podwyższonym ryzykiem śmiertelności. Wpływają one także na zmniejszenie satysfakcji pacjentów. Okołooperacyjna profilaktyka antybiotykowa jest szeroko rekomendowana, jednakże dotychczas nie zostały ustalone wytyczne dotyczące długości jej stosowania u osób dorosłych poddawanych operacjom kardiochirurgicznym. Na łamach czasopisma Annals of Surgery opublikowano wyniki przeglądu systematycznego oraz metaanalizy służących porównani...