W przeszłości szpitale niemalże rutynowo prowadzone były przez lekarzy. Niestety uległo to zmianie. Szacuje się, że w Stanach Zjednoczonych na 6 500 szpitali tylko 235 zarządzanych jest przez lekarzy. Od pewnego czasu coraz częściej pojawiają się jednak wątpliwości, czy menedżerowie, którzy nie posiadają wykształcenia medycznego są lepszymi dyrektorami placówek zdrowia niż lekarze. Powyższą tezę próbowano między innymi udowodnić w zamówionych przez brytyjskie National Health Service (NHS) badaniach (Darzi A. et al., Horton et al.), jednakże nawet ich wyniki nie dostarczyły wystarczających dowodów.
Na łamach czasopisma Social Science and Medicine opublikowano wyniki badania, które ukazują, że najlepsze wyniki osiągają szpitale, którymi zarządzają osoby po studiach medycznych. Dane...