Sugeruje się, że podawanie glikokortykosteroidów przed planowaną dużą operacją brzuszną może zmniejszać ryzyko powikłań. Jednak wyniki randomizowanych badań klinicznych wydają się sprzeczne i trudno wydać jednoznaczne rekomendacje dotyczące najlepszego postępowania w przypadku dużych operacji brzusznych. W takiej sytuacji najlepszym rozwiązaniem wydaje się systematyczny przegląd piśmiennictwa i meta analiza wyników dostępnych badań klinicznych. Takiej analizy podjęli się autorzy pracy opublikowanej właśnie na łamach Annals of Surgery. Punktami końcowymi wykorzystanymi w analizie były: powikłania, czas pobytu w szpitalu, poziom IL-6 w osoczu pierwszego dnia po operacji. Do analizy włączono 11 badań klinicznych o pośredniej jakości. W sumie obserwacją objęto 439 pacjentów. Analiza statyst...