Metody ablacji przezskórnej należą do najbardziej obiecujących nowych technik stosowanych w wielu dziedzinach medycyny. Ich zastosowanie w onkologii budzi uzasadnione nadzieje na bezpieczniejsze i mniej inwazyjne leczenie zarówno radykalne, jak i paliatywne. Ablacja przezskórna może wykorzystywać techniki nietermiczne (najczęściej alkohol etylowy) lub termiczne, przede wszystkim najpowszechniej stosowaną ablację prądem o częstotliwości radiowej (radiofrequency ablation – RFA). Prąd przepływający pomiędzy elektrodą wprowadzoną do guza a płytkami uziemienia znajdującymi się na skórze pacjenta wywołuje koagulację nowotworu. Do wad RFA należy ograniczony zasięg ablacji oraz brak możliwości potwierdzenia radykalności leczenia. Prowadzone są badania nad metodami modyfikacji właściwości tkanek...