Do prezesa NFZ trafiło pismo wzywające fundusz do zaprzestania wstecznych weryfikacji deklaracji.
– Uprzejmie informuję Pana Prezesa – napisała Ewa Kopacz, minister zdrowia do prezesa NFZ w piśmie z 21.07.2011 r. – że w związku z podnoszonymi przez świadczeniodawców zrzeszonych w Federacji Porozumienie Zielonogórskie wątpliwościami co do sposobu traktowania przez niektóre oddziały wojewódzkie Funduszu deklaracji wyboru, w przypadku zaprzestania przez lekarza POZ udzielania świadczeń u świadczeniodawcy wystąpiłam do dyrektorów oddziałów o ścisłe przestrzeganie uregulowań obowiązujących w tym zakresie. W szczególności chodzi o §10a zarządzenia Nr 74/20101DSOZ z dnia 1 grudnia 2010 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń w rodz...