Dzięki wsparciu finansowym z Unii Europejskiej, pacjenci z Warszawy i Mazowsza, będący w stanie nagłego zagrożenia życia, zyskają szybką diagnostykę i kompleksową pomoc medyczną w wysokospecjalistycznym ośrodku. Od grudnia 2010 r. Wojskowy Instytut Medyczny przy ul. Szaserów w Warszawie realizuje projekt pod tytułem: „Zakup sprzętu medycznego na potrzeby organizacji Centrum Urazowego w Wojskowym Instytucie Medycznym”. Projekt polega na zakupie niezbędnej wysokospecjalistycznej aparatury medycznej i sprzętu informatycznego, co pozwoli na organizację i prawidłowe funkcjonowanie Centrum Urazowego na Mazowszu. Centrum świadczyć będzie najwyższej jakości usługi medyczne, skierowane do osób z obrażeniami wielonarządowymi, powstałymi w wyniku wypadków drogowych, katastrof budowlanych, pożarów ...