Cukrzyca jest poważnym powikłaniem po transplantacji narządów. W jej rozwoju między innymi odgrywają rolę leki immunosupresyjne. Z uwagi na wysokie ryzyko wystąpienia dalszych powikłań, ważne jest jej wczesne rozpoznanie oraz wdrożenie odpowiedniej terapii. Leczenie cukrzycy u chorych po transplantacji serca nie różni się zasadniczo od chorych niewymagających terapii immunosupresyjnej. U biorców, w okresach, w których nie dochodzi do odrzucania przeszczepu, przy małym zapotrzebowaniu na leki przeciwcukrzycowe, stosuje się terapię skojarzoną insuliną oraz lekami doustnymi, bądź wyłącznie leki doustne. Na łamach czasopisma Transplantation Proceedings opublikowano opis przypadku pacjenta, u którego zastosowano sitagliptynę celem leczenia cukrzycy po transplantacji serca. W czerwcu 2006 rok...