Każdego roku w okresie wakacyjnym publikowana jest nowa edycja Journal Citation Reports. Tegoroczne wydanie (dostępne od dnia 27 czerwca 2011) zawiera informacje na temat 8005 czasopism z zakresu nauk ścisłych, w tym 121 czasopism polskich. Dostępne są w nim również aktualne wartości Impact Factor. Na łamach naszego czasopisma prezentujemy pierwszą dziesiątkę pism w kategorii chirurgia: Annals of Surgery (IF 7,474) Endoscopy (IF 6,096) American Journal of Transplantation (IF 6,048) Journal of Neurology, Neurosurgery and Psychiatry (IF 4,791) Archives of Surgery (IF 4,500) British Journal of Surgery (IF 4,444) Journal of the American College of Surgeons (IF 4,241) Annals of Surgical Oncology (IF 4,182) American Journal of Surgical Pathology (IF 4,106) Journal o...