Dotychczasowe publikacje podkreślają związek pomiędzy autyzmem a zwiększoną częstością występowania objawów związanych z chorobami przewodu pokarmowego. Objawy te są również o wiele poważniejsze w porównaniu do występujących w ogólnej populacji pediatrycznej. Na łamach czasopisma BMC Gastroenterology opublikowano wyniki badania służącego ocenie flory przewodu pokarmowego oraz częstości występowania objawów związanych ze schorzeniami gastroenterologicznymi wśród dzieci chorujących na autyzm. Naukowcy oceni próbki kału od 58 dzieci chorujących na schorzenia z kręgu autyzmu (Autism Spectrum Disorders, ASD) oraz 39 zdrowych dzieci w podobnym wieku. Na próbkach przeprowadzono hodowle w kierunku bakterii oraz grzybów, jak również testy laboratoryjne badające lizozym, laktoferrynę, wydzielnic...