Neuroliza splotu trzewnego jest obecnie często stosowaną metodą w przypadku bólu związanego z rakiem trzustki opornym na morfinę. Można ją wykonać między innymi podczas endoskopowej ultrasonografii. Autorzy pracy opublikowanej na łamach Journal of Clinical Oncology postanowili sprawdzić hipotezę, iż wcześnie przeprowadzony zabieg endoskopowej neurolizy splotu trzewnego pozwoli na zmniejszenie bólu nowotworowego, a także zmniejszy dawkę zastosowanej morfiny. Co więcej istnieje prawdopodobieństwo, iż pozwala on na poprawę jakości życia pacjentów z rakiem trzustki oraz wydłuża ich całkowite przeżycie.
Do badania włączono 580 pacjentów, którzy zostali skierowani na badanie endoskopowej ultrasonografii (EUS) z powodu podejrzenia raka trzustki ze współwystępującym bólem. Pacjenci (96 o...