Dane zgromadzone przez największą organizację lekarską w USA, Amerykańskie Stowarzyszenie Lekarskie (American Medical Association, AMA) wskazują, że w ostatnim roku około 5% lekarzy w USA zostało oskarżonych o błąd w sztuce/zaniedbanie obowiązków. Choć kwestia oskarżeń o błędy w sztuce w Polsce jest problemem o znacznie mniejszej skali niż w krajach zachodnich czy USA, liczba roszczeń pacjentów z roku na rok zwiększa się i wydaje się, że nie zależy ona od kompetencji personelu a raczej od świadomości i stopnia roszczeniowości samych pacjentów. Pytanie zatem, czy są specjalności medyczne, które są narażone na większą liczbę oskarżeń o błąd w sztuce niż inne? Badania na ten temat są bardzo skąpe. Przeprowadzone w latach 70-tych na Florydzie badanie oskarżeń o błąd w sztuce w okresie 6 lat...