Przełyk Barreta, który uważany jest za stan poprzedzający wystąpienie gruczolakoraka przełyku występuje u 1-10% ogólnej populacji. W przeciągu ostatnich 3 dekad zachorowalność na gruczolakoraka przełyku wzrosła o 350%, jednakże naukowcom nie udało się poznać przyczyn tego stanu. Podejmują więc próby analizy genomu oraz określenia regionów, które związane są ze zwiększonym ryzykiem rozwoju powyższych stanów. Pozwoliłoby to na wczesne rozpoczęcie poradnictwa genetycznego oraz wdrożenie odpowiedniego postępowania. Na łamach czasopisma Journal of American Medical Association opublikowano wyniki badania służącego ocenie genotypu powiązanego z rozwojem przełyku Barreta/gruczolakoraka przełyku (BE/EAC). Autorzy pracy przeanalizowali pod kątem występowania mutacji germinalnej 21 par rodzeństw,...