Powszechnie wiadomo, że witamina D reguluje proliferację i różnicowanie komórek nabłonkowych, a tym samym ma potencjalne właściwości przeciwnowotworowe. Podnoszony jest również problem niedoboru witaminy D w populacji, którego rozpowszechnienie w USA ma sięgać nawet 58%. Ciekawie na tym tle wypada metaanaliza baz Medline i Embase przeprowadzona przez badaczy chińskich, a opublikowana w Journal of Clinical Oncology, która wskazuje na ochronny wpływ witaminy D w stosunku do ryzyka nowotworów dolnego odcinka przewodu pokarmowego. Wspomniana metanaliza objęła łącznie 18 badań prospektywnych (9 z nich dotyczyło podaży witaminy D, tyleż samo jej poziomu w surowicy) z liczbą uczestników sięgającą 1 miliona. Wyliczona łącznie wartość względna ryzyka występowania nowotworów pomiędzy najniższymi...