Radiolodzy, chirurdzy, ortopedzi, kardiolodzy interwencyjni – to tylko część specjalizacji medycznych narażonych na działanie promieniowania jonizującego. Szacuje się, że w przypadku specjalizacji zabiegowych, takich jak kardiologia interwencyjna, ekspozycja zawodowa 2-3 krotnie przekracza dawkę promieniowania otrzymywaną przez radiologów, co zwiększa ryzyko rozwoju nowotworu do 1:100 w ciągu całego życia. Okazuje się, że stałe narażenie na wysokie dawki promieniowania powoduje zmiany na poziomie komórkowym zabezpieczające organizm przed szkodliwym działaniem promieniowania gamma. Tezę tę potwierdzają wyniki badania opublikowane właśnie załamach European Heart Journal obejmującego obserwacją grupę dziesięciu kardiologów interwencyjnych, którzy byli przewlekle narażeni na promieniowanie ...