Dobrze zaprojektowane, randomizowane badania kliniczne są uznawane za najlepszą formę oceny skuteczności leczenia we wszytkich dziedzinach medycyny. Wydaje się, że rzetelne prowadzenie badań klinicznych i umiejętne korzystanie z ich wyników są kluczowe dla prowadzenia codziennej praktyki klinicznej. Jednak wciąż wiele problemów, takich jak m.in. finansowanie badań przez koncerny farmaceutyczne czy nieobiektywny dobór grup badanych, rzuca cień na to najważniejsze narzędzie do podejmowania decyzji terapeutycznych we współczesnej medycynie pozwalające odróżnić medycynę „ekspercką” od uznawanej obecnie za standard medycyny opartej na dowodach naukowych (EBM). Problem obiektywości badań naukowych poruszyli autorzy opublikowanego właśnie na łamach Annals of Surgery artykułu zatytułowanego Can...